լինիմ

լինիմ

Dasnabedian 1995: 439

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,4 3,8 5,1 6,1 8,18 Acrostiche 6,20
je suis

freq: 6; JJSW including entry լինել devenir 3,8

(in: եղեալ)

Dasnabedian 1995: 429

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,13 4,23 13,12 Acrostiche 1,2
participe passé du v. եղանիմ

freq: 4

(in: կարօղ լինել)

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,18
pouvoir, être capable de

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼԻՆԻՄ — (իս, նէի, լե՛ր, լերու՛ք, լիցի, լինիցի, լինել, լեալ կամ լիեալ (որպէս թէ լինեալ).) NBH 1 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c γίνομαι fio, sum, factum est. Եղանիլ. (յորմէ ʼի փոխ առնու լինիմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՃԱՌԻԿ — ( ) NBH 2 0775 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 15c ա. ՎԱՃԱՌԻԿ ὡνητός emtitius, venalis. որ եւ ՎԱՃԱՌԱԿՈՒՐ. Վաճառելի. ʼի վաճառ հանեալ. վաճառեալ, որ ինչ լինի վաճառմամբ. ծախու, գնծու, ծախուած. ... *Ծառայիցն ազատութիւն, եւ վաճառիկ ստացուածոցն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷԽԱՐՇ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: 12c, 14c ա. Խարշիչ եւ խարշատիչ աղեաց, կամ սրտի. տոչորիչ. կսկծեցուցիչ. եւ Խարշատեալ սրտիւ. մորմոքեալ. գորովական. *Աղէխարշ հուրն անշէջ. Բրսղ. մրկ.: *Առաջի ունելով զմեռեալ որդի՝ աղէխարշ գորովոյն տագնապեալ զնա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷԽԱՐՇԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 11c, 12c ձ. ԱՂԷԽԱՐՇ ԼԻՆԻՄ ԱՂԷԽԱՐՇԻՄ. Խարշիլ աղեօք. խորովիլ սրտի գորովանօք գթոյ. գալարիլ աղեաց. կարեկցիլ. որ եւ ԱՂԷԿԻԶԻԼ. սիրտը էրիլ՝ կտրտիլ, կսկծալ. *Աղէխարշ լինէր ընդ կորուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՃԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. Զառամիլ. ցնորիլ. զառանցել. ցնդիլ. յիմարիլ. մոլիլ. եւ աղճատաբանել. ... *Մարգոյ աղճատելոյʼʼ. յն. զառանցելոյ, կամ յետին ծերոյ. Սիր. ՟Խ՟Ա. 4: *Աղճատեալ չարիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՕԹԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. Կցորդ եւ ընկեր աղօթից. աղօթօղ ընդ այլս, եւ վասն այլոց. συνευχόμενος, εὑχόμενος *Արա՛ ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն. Պտրգ.: *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԱՐԱՅՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. Ամառնային եղանակ. ամառ .... որ ըստ եբր. Ամառն դնի. իսկ ըստ յն. Հունձ. ἁμητός, θερισμός messis (զի եւ եբր. քայզ է ամառն. եւ քազիր, հունձ.) *Զտօն ամարայնոյ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՍՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. κατήγορος accusator Դատախազ, համայն՝ իրաւացի կամ անիրաւ փաստ բերելով յատենի ընդդէմ այլոյ. չարախօս. ոսոխ. ... *Վասն որոյ մատուցեալ ամբաստանքն՝ եւ ոչ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԽԱՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0061 Chronological Sequence: 8c գ. πανδαισία convivium opiparum ac lautum, mensa sumtuosa Խահարարութիւն ամենայն խորտկաց. խրախունք կոչնոց. սեղան մեծածախ. *Զմեծս զայս եւ զամենազան ամենախահութիւն խրախութեան պատրաստեալ. Նիւս. կազմ. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԵՒԻՆ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. որ եւ ԱՄԵՆԵՒԻՄԲ. (որպէս թէ ամենիւ.) այս ինքն ամենայնիւ. ամենայն իրօք. բոլորովին. բոլորովիմբ. իսպառ. բնաւ. σύν πάντι, πάντη, πάντα, ἄπαν , παντελές, παντελῶς …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.